Kontakt

Članovi uprave

Ivan Kutija, dipl. ing.

Marija Ćurković, dipl.oec.

Karolina Marković dipl. oec.

 

Direktor servisa

Darko Bjelica