Obrazac za prijavu kvara

Naziv poduzeća*

Adresa lokacije viličara*

Ime kontakt osobe*

Prezime kontakt osobe*

Funkcija kontakt osobe*

Telefon kontakt osobe*

Broj FAX-a

E-mail adresa*

Model viličara*

Serijski broj viličara*

Broj radnih sati viličara*

Razlog pozivanja*
Redovan servisKvar

Kratki opis kvara*

Servis

Anto_Djakovic

Zeljko_Slavic